E-learning op de werkvloer

woensdag, 23 december 2015

Als uw medewerkers een cursus volgen, is het fijn als deze aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk van de medewerkers. Op die manier kan de medewerker de opgedane kennis beter plaatsen en toepassen in zijn werk. Om dit te faciliteren ontwikkelt Précon haar trainingen al enige tijd op basis van experience based e-learning.

Experience Based e-learning

Dit is een manier van e-learning maken, waarbij we uitgaan van de praktijk van de cursist. Binnen het bedrijf van onze opdrachtgevers maken we panoramafoto’s die we ombouwen tot een unieke kijk in de werkomgeving van de cursist. Binnen deze simulatie omgeving krijgt de cursist op interactieve wijze het cursusmateriaal aangeboden. Kennis wordt op deze manier letterlijk in de context van de cursist geplaatst en de cursist leert als het ware online op de werkvloer.

Voordelen

Deze manier van leren heeft een aantal voordelen. De training sluit optimaal aan bij de werkomgeving van de cursist. De opgedane kennis krijgt hierdoor meer draagvlak, wordt direct gelinkt aan de praktijk en zal daardoor makkelijker toe te passen zijn tijdens werkzaamheden.

Naast aansluiting bij de praktijk, biedt de training ook interactiviteit. Elke pagina van de training bevat een vorm van interactie en tussendoor krijgt de cursist vragen om de lesstof te verwerken. Cursisten wordt gevraagd actief met de lesstof bezig te zijn, wat leidt tot betere leerresultaten.

Cursisten zijn door de interactieve, speelse e-learning training gemotiveerder om te leren.< De training sluit aan bij de belevingswereld van de cursisten, daagt ze uit en maakt leren leuk. Wanneer cursisten meer motivatie hebben, zullen hun leerprestaties hoger zijn en zal kennis beter worden onthouden.

terug naar blog